BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

AktualnościMicrosoft Message Analyzer Beta

24-09-2012 22:21 Piotr Pawlik
Microsoft udostępnił wersję testową analizatora Message Analyzer w ramach programu Microsoft Connect. Message Analyzer ma być następcą Network Monitor 3.X, ale to nie tylko snifer warstwy sieciowej, pozwala on również analizować informacje systemowe, wydarzenia i logi systemowe.

Microsoft Message Analyzer Beta bazuje na Protocol Engineering Framework (PEF) zaprojektowanym przez Microsoft w celu usprawnienia protokołów oraz rozwiązywania problemów na warstwie sieciowej. 

Kluczowe funkcje oprogramowania to:

  • Provider "PEF-WFP-MessageProvider" umożliwia przechwytywanie ruchu z Windows Filtering Platform (WFP) na poziomie stosu zapory ogniowej i sieci, dzięki czemu możemy zobaczyć ruch Loopback, ruch IPSec w formacie przed i po szyfrowaniu, czy  też ruch typu "hardware offload".
  • Link Layer (NDIS LWF Tracing) zapewnia możliwość przechwytywania ruchu w warstwie łącza danych, przykładowo skonfigurowanie filtrów sterowników.
  • Web Proxy (Web Tracing with web proxy server) zapewnia możliwość przechwytywania ruchu HTTP na poziomie warstwy aplikacji, nie są przechwytywane dane z niższych warstw. W tym scenariuszu możemy przechwycić cały ruchu HTTP do i z przeglądarki internetowej w postaci niezaszyfrowanej, zobaczyć różne zestawy statystyk, takich jak: liczba żądań i odpowiedzi, kody błędów, identyfikatory URI, porty, czy też query stringi.
  • Możliwość przeglądania logów z różnych formatów (.cap, .etl, .txt)
  • Dostawca PEF-NDIS dla sieci WLAN i LAN umożliwia przechwytywanie ruchu na interfejsach sieciowych.
  • Obsługa zdarzeń związanych z urządzeniami USB2, USB3 i Windows 8 Bluetooth, dzięki czemu można śledzić problemy sprzętowe.
  • Możliwość analizowania protokołu SMB dla różnych scenariuszy (SMB Client Full PDU, SMB Client Header Only, SMB Server Full PDU, SMB Server Header Only, SMB2ClientAndTransport).
 
Wersja RTM planowana jest na rok 2013, obecnie można zapisać się do programu Beta w ramach witryny Microsoft Connect: https://connect.microsoft.com/site216.
 
Tagi: Sieć

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.