BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Boundary Group są konieczne w SCCM 2012 - lokalizacja DPs przez klientów

17-08-2012 06:00 | Mariusz Zarzycki
Opis Boundary Group - nowej, przydatnej funkcjonalności w SCCM 2012 oraz konieczności jej stosowania.

Jeśli skonfigurowane zostało nowe środowisko SCCM 2012 można napotkać problemy związane z tym, że część klientów nie jest w stanie zlokalizować wymaganej zawartości DPs, na przykład podczas OSD TS. Udając się do pliku log - smstslog po stronie klienta, można zauważyć(0×80040103, Could not access package content in the DP). Dzieje się tak, gdy:

 • zdefiniowane zostały boundaries (co wystarczało w SCCM 2007), ale jeszcze nie stworzono Boundary Group (wymaganego w SCMM 2012),
 • Boundary nie zostało przypisane do Boundary Group.

Jest to nowa funkcja w porównaniu do SCCM 2007, gdzie określenie granic było wystarczające dla klientów, aby znaleźć informacje z DPs. W SCCM 2012 każda Boundary musi być członkiem Boundary Group aby klient SCCM mógł zidentyfikować przypisane sity lub serwer danych takich jak DP.

Jak stworzyć Boundary Group

 1. W konsoli Configuration Manager , kliknij Administration.
 2. W przestrzeni Administration, rozszerz Hierarchy Configuration, a następnie kliknij Boundary Groups.
 3. W zakładce Home w części Create group, kliknij Create Boundary Group.
 4. W oknie dialogowyme Create Boundary Group, wybierz zakładkę General i określ Name dla boundary group.
 5. Kliknij OK w celu stworzenia nowej Boundary Group.

Jak skonfigurować Boundary Group

 1. W konsoli Configuration Manager , kliknij Administration.
 2. W przestrzeni Administration, rozszerz Hierarchy Configuration, a następnie kliknij Boundary Groups.
 3. Wybierz boundary group, którą chcesz zmodyfikować.
 4. W zakładce Home, w części właściwości(Properties), kliknij Properties.
 5. W oknie dialogowym właściwości(Properties) dla modyfikowanej boundary group, wybierz zakładkę General aby zmodyfikować granice(boundaries), które są/lub mają być członkami danej boundary group.
 6. Wybierz zakładkę Referencesw celu zmodyfikowania asocjacji do konkretnego SITE SCCMa oraz konfiguracji dostępnej zawartości.
  • Zaznacz checkbox Use this boundary group for site assignment oraz wybierz site z listy rozwijanej w celu uaktywnienia danego boundary group dla klientów
  • W celu skonfigurowania ustawień związanych z dostępną zawartością dla danej lokalizacji:
  • Kliknij Add, a następnie wybierz(poprzez zaznaczanie checkbox’a) serwer lub kilka serwerów), które będą stanowić repozytorium zawartości dla danej boundary group. Tylko serwery z rolą Distribution Point lub State Migration Point są dostępne. Uwaga: Można dokonać wybory kombinacji DPsów oraz SMPów z każdego situ w hierarchii. Wybrane systemy będą wylistowane w zakładce Protected Site Systems we właściwościach każdej boundary, która jest członkiem danej boundary group.
  • W celu usunięcia danego serwera z przypisania go do boundary group należy go zaznaczyć I kliknąć Remove. Uwaga: Aby określona boundary group nie świadczyła usług związanych z lokalizowaniem zawartości należy usunąć wszystkie przypisane do niej serwery pełniące rolę site system servers.
  • Aby zmienić przypisaną szybkość połączenia dla site system serwera związanego z lokalizacją zawartości dla danej boundary group, należy wybrać serwer, a następnie Change Connection. Uwaga: Domyślnie szybkość połączenia sieciowego określona jest jako FAST, ale może być zmieniona na SLOW. Konfiguracja związana z Deploymentem oraz szybkość połączenia sieciowego określają sposób w jaki kontent może zostać zaczerpnięty z serwera.
 7. Zatwierdź zmiany klikając OK.

Opis Boundaries oraz Boundary Group można również znaleźć na MyItForum

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.