BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Co zrobić gdy po przeniesieniu SUP i WSUS wystepują problemy w działaniu ConfigMgra i SCUPa

20-11-2012 13:30 | Mariusz Zarzycki
Co należy zrobić w sytuacji, gdy przenosiliście serwer WSUS oraz rolę SUP z jednego serwera na drugi w infrastrukturze SCCM-a 2007 oraz korzystacie również ze SCUP-a do publikowania "third party updates". Po przeniesieniu dwóch powyższych(SCUP + WSUS) update nie mogą zostać pobrane. Ta porada ma pokazać kroki pomocne w diagnozie problemu i jego doraźnemu rozwiązaniu. Mankamentem tego rozwiązania jest fakt, że pokazane rozwiązanie może zostać zrealizowana per update (a nie per problem). Oczywiście nie mówimy o update bazy danych, jako, że wtedy tracimy support MS.
  1. PatchDownloader.log - wykorzystać ten log do znalezienia informacji na temat katalogu oraz nazwy pliku CAB, z którym występują problemy.
  2. Poprzez konsolę ConfigMgra odnaleźć GUID danego update, który nie może zostać ściągnięty. W tym celu należy dodać dodatkową kolumnę o nazwie Uniqe Update ID w widoku SCCM-a.
  3. Na serwerze WSUS, w katalogu UpdateServicesPackages, otworzyć podfolder, który odpowiada GUID określonemu w punkcie 2.
  4. Skopiować plik .CAB.
  5. Wkleić plik .CAB z kroku 4 do podfolderu w katalogu wsuscontent na serwerze WSUS.
  6. Zmienić nazwę pliku w podkatalogu z punktu 5 na nazwę określoną w punkcie 1.
  7. Wykonać próbę ściągnięcia update, z którym występowały wcześniej problemy.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.