BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Instalacja roli Hyper-V w Windows Server 2012 z poziomu Server Manager

06-08-2012 06:00 | Dariusz Porowski
Porada przedstawia sposób instalacji roli Hyper-V z poziomu Server Manager w Windows Server 2012.

Aby włączyć rolę Hyper-V w Windows Server 2012 z poziomu narzędzi graficznych, należy wykonać następujące kroki:

  1. Kliknij Server Manager na pasku zadań, który znajduje się na pulpicie Windows.
  2. Z menu Manage, kliknij Add Roles and Features.
  3. Na stronie Before you begin kliknij Next.
  4. Na stronie Select installation type wybierz Role-based or feature-based installation, a następnie kliknij Next.
  5. Na stronie Select destination server wybierz serwer z dostępnej puli, na którym ma być zainstalowana rola Hyper-V, a następnie kliknij Next.
  6. Na stronie Select server roles wybierz Hyper-V.
  7. Aby zainstalować również narzędzie do zarządzania maszynami wirtualnymi kliknij Add Features. Na stronie Features, kliknij Next.
  8. Na stronach Create Virtual Switches, Virtual Machine Migration oraz na Default Stores wybierz odpowiednie opcje. Możesz zostawić domyśle ustawienia, a po instalacji roli Hyper-V zmienić je.
  9. Na stronie Confirm installation selections wybierz Restart the destination server automatically if required, a następnie kliknij Install.

Kiedy instalacja się zakończy, rola Hyper-V będzie zainstalowana w serwerze Windows Server 2012.

Powyższe czynności można również wykonać z poziomu Windows PowerShell. Opis znajduje się w tej poradzie: Instalacja roli Hyper-V w Windows Server 2012 z poziomu Windows PowerShell.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.