BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jak ponownie zainstalować lub naprawić programy Internet Explorer i Outlook Express?

31-03-2004 14:01 | zespół red.
Jak ponownie zainstalować lub naprawić programy Internet Explorer i Outlook Express?

Aby naprawić lub ponownie zainstalować programy Internet Explorer i Outlook Express w systemie Windows Server 2003 oraz Windows XP, po zalogowaniu się jako Administrator należy wykonać następującą procedurę:

Metoda 1: Ponowna instalacja systemu Windows lub jego naprawa

 • Należy użyć narzędzia Kontroler plików systemowych, aby przeskanować wszystkie pliki chronione na danym komputerze:
  • Następnie kliknąć przycisk Start i polecenie Uruchom.
  • W polu Otwórz należy wpisać polecenie sfc /scannow, a następnie kliknąć przycisk OK. Może pojawić się monit o włożenie dysku instalacyjnego.
 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, pominąć pozostałe kroki.

Metoda 2: Edycja Rejestru i instalacja programu Internet Explorer 6

 • Po zalogowaniu się jako Administrator należy otworzyć Edytor Rejestru.
 • Zlokalizować odpowiedni podklucz Rejestru, kliknąć prawym przyciskiem myszy wartość IsInstalled (REG_DWORD), a następnie kliknąć polecenie Modyfikuj. Aby ponownie zainstalować w systemie Windows tylko przeglądarkę Internet Explorer 6, należy użyć następującego klucza Rejestru:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Active Setup \ Installed Components \ {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}

  Aby ponownie zainstalować w systemie Windows tylko program Outlook Express 6, należy użyć następującego klucza Rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Active Setup \ Installed Components \ {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}

 • Zmienić dane wartości z 1 na 0, a następnie kliknąć przycisk OK.
 • Zamknąć program Edytor Rejestru, a następnie pobrać i zainstalować program Internet Explorer 6.

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.