BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Śledzenie back-logów w SCCM 2007

24-09-2012 06:30 | Mariusz Zarzycki
W dużych środowiskach SCCM, składających się z hierarchii sitów typu PS i SS komunikacja odbywa się w oparciu o tzw. inboxy. Czy wiesz jak szybko sprawdzić ich zapełnienie oznaczające jaka ilość zadań czeka w kolejce?

Foldery znajdujące sie w folderze INBOX będącym podkatalogiem w lokalizacji, gdzie znajduje się SCCM 2007, przechowują tymczasowe pliki, które czekają do przetworzenia i zapisania do bazy danych oraz przesłania do innego situ lub komponentu. Monitorowanie tego folderu jest niezbędne w celu analizy problemów jakie monitują komponenty SCCMa. Zadaniem administratora SCCMa powinno więc być analizowanie "back logów" w aspekcie plików, które czekają do przetworzenia.

Szybką analizą katalogu INBOXES można wykonać w oparciu o skrypt PowerShell:

Get-ChildItem "c:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\inboxes" -recurse | Where {!$_.PSIsContainer} | Group Directory | Format-Table Name, Count –autosize

Oczywiście, jeżeli zainstalowano ConfigMgr-a w innej lokalizacji należy odpowiednią zmianę nanieść w linii PS.

W wyniku tego skryptu otrzymacie wynik:

Name                         Count
----                         -----
YOUR_PATH\inboxes\asstdata.box              1
YOUR_PATH\inboxes\auth\dataldr.box\bad          2
YOUR_PATH\inboxes\clifiles.src\hinv            2
YOUR_PATH\inboxes\CompSumm.Box\data            1
YOUR_PATH\inboxes\despoolr.box\receive          46
YOUR_PATH\inboxes\distmgr.box             1211
YOUR_PATH\inboxes\distmgr.box\INCOMING          4
YOUR_PATH\inboxes\hman.box\pubkey             3
YOUR_PATH\inboxes\pkginfo.box             2422
YOUR_PATH\inboxes\replmgr.box\history           2
YOUR_PATH\inboxes\schedule.box\outboxes\LAN        2
YOUR_PATH\inboxes\schedule.box\UID            2
YOUR_PATH\inboxes\sitectrl.box              1
YOUR_PATH\inboxes\sitectrl.box\history          41
YOUR_PATH\inboxes\SiteStat.Box\data            1
YOUR_PATH\inboxes\smsbkup.box               1
YOUR_PATH\inboxes\smsbkup.box\x64             1
YOUR_PATH\inboxes\swmproc.box\rules            1

Jeżeli temat INBOXÓW jest nowy, warto również zapoznać się z tym artykułem z TechNetu.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.