BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyProblem Steps Recorder w Windows 7

25-05-2009 19:00 | KrKl
Problem Steps Recorder który pojawił się w wersji beta nowego systemu Microsoft - Windows 7 - jest narzędziem bardzo małym i prostym w obsłudze. Problem Steps Recorder pozwala na rejestrowanie naszych ruchów aż do momentu wystąpienia błędu i zatrzymania nagrywania. Powinien być przydatny w środowiskach produkcyjnych, szczególnie dla pierwszej linii wsparcia użytkowników.

Problem Steps Recorder który pojawił się w wersji beta nowego systemu Microsoft - Windows 7 - jest narzędziem bardzo małym i prostym w obsłudze. Problem Steps Recorder pozwala na rejestrowanie naszych ruchów aż do momentu wystąpienia błędu i zatrzymania nagrywania. Powinien być przydatny w środowiskach produkcyjnych, szczególnie dla pierwszej linii wsparcia użytkowników.  Po uruchomieniu programu mamy możliwość zajrzenia w ustawienia lub rozpoczęcia procesu nagrywania.

Aplikację tę znajdziemy po wpisaniu w pole 'Search programs and files' mieszczącego się w pasku Start hasła 'problem steps recorder'. Możemy ją uruchomić również poprzez uruchomienie pliku 'psr.exe'. Trzecią metodą włączenia PSR jest  wywołanie go z Panelu Sterowania.

 

Z paska wyszukiwania.

 

Z menu 'Run'.

 

Z panelu sterowania.

Co możemy znaleźć w opcjach?

Jak widać na powyższym zrzucie - niewiele. Mamy możliwość zdefiniowania domyślnej lokalizacji do zapisania naszej 'listy kroków'. Możemy Wybrać, czy chcemy, aby podczas nagrywania naszych ruchów były tworzone screeny czy tylko opisywane ruchy. Jeżeli zezwolimy (jest to domyślne ustawienie) na tworzenie zrzutów ekranu, to mamy tam możliwość wpisania, ile ich ma się stworzyć podczas nagrywania (minimalna wartość to 1, natomiast maksymalna to 100). Co ważne, w raporcie zobaczymy wtedy zrzuty, pokazywane od końca. Przykładowo jeżeli zezwolimy na wykonanie tylko 2 screenów i rozpoczniemy nagrywanie, wykonując: 'start>computer>c:>windows', to w raporcie zobaczymy tylko zrzut dla momentu otwarcia dysku C oraz wywołania katalogu Windows. Dla pozostałych, czyli starszych ruchów zobaczymy napis 'No screenshots were saved for this problem step'. Oczywiście, jak wybierzemy 'No', pole z ilością do wpisania zniknie.

Wykonaliśmy proces nagrywania i co dalej?

Powinniśmy teraz przesłać wygenerowany plik. Z poziomu Problem Steps Recorder mamy możliwość wysłania go mailem. Przy wyborze przesłania tego pliku  jako załącznika pocztą dojdzie do otwarcia domyślnego klienta poczty w systemie i wygenerowania takiej wiadomości:

Wystarczy jeszcze podać adres, na jaki ma zostać wysłany raport, i już można go wysłać.

Plik można również przesłać innymi metodami, jednak nie są one dostępne z poziomu PSR.

Co dokładnie znajdziemy w raporcie?

W raporcie wygenerowanym przez Problem Steps Recorder możemy przeczytać listę kroków, jakie zostały wykonywane, np.:

Problem Step 2: (5/5/2009 7:34:05 PM) User right click on "Computer (menu item)" in "Start menu"

w zależności od tego, jakie wcześniej zdefiniowaliśmy preferencje, może pojawić się zrzut ekranu dla tego kroku.

Są tam umieszczane również komentarze, które osoba nagrywająca może dodawać podczas wykonywania konkretnego kroku za pomocą opcji 'Add comment'.

Na samym dole możemy przeczytać szczegółowe informacje o wykonywanej sesji. Znajdziemy tam:

  • Recording Session, czyli informacje o dacie i godzinie wykonywania listy kroków,
  • Kroki:
    • Problem Steps,
    • Missed Steps,
    • Other Errors.
  • Dokładnie opisane wykonywane operacje wraz z informacją dotyczącą build'u systemu, na którym był wykonywany PSR oraz nazwą procesu, który był odpowiedzialny za dane zadanie i tak zwanym 'User Interface Elements'. Przykład:

Problem Step 2: User right click on "Computer (menu item)" in "Start menu"
Program: Windows Explorer, 6.1.7100.0 (winmain_win7rc.090421-1700), Microsoft Corporation, EXPLORER.EXE, EXPLORER.EXE
UI Elements: Computer, Windows Places, SysListView32, DesktopSpecialFolders, Start menu, DV2ControlHost

Jak jest zapisywany raport?

Plik, który jest generowany przez Problem Steps Recorder, ma rozszerzenie *.mht (Mime HTML). Dzięki MHTML dostajemy jeden gotowy plik, który zawiera w sobie zarówno zrzuty ekranu, jak i tekst. Wykonany raport w pliku MHTML jest również automatycznie pakowany ZIP-em.

Przykładowy raport

Przykładowy raport można znaleźć pod tym adresem: http://wss.pl/Data/Publications/Articles/Images/10895/przyklad.zip

Podsumowanie

Moim zdaniem Problem Steps Recorder jest narzędziem, którego brakowało w poprzednich wersjach Windowsa. Może ono wpłynąć na szybkość rozwiązywania incydentów występujących w firmach. Ponadto program ten jest na tyle prosty, że użytkownicy nie powinni mieć problemu z jego obsługą.

Autor:

 

Krystian Kleiber

Krystian Kleiber
(MCITP, MCTS)

Uczeń Technikum Komunikacji w Poznaniu. LinkedIn profile

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.