BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyRzut okiem na Internet Explorer 8 z punktu widzenia Specjalisty IT

26-03-2009 07:00 | Łukasz Foks
Już jest - finalny Internet Explorer 8 został udostępniony do pobrania. Niniejszy artykuł ma odpowiedzieć na te pytania, przedstawiając możliwości nowej przeglądarki z punktu widzenia Specjalisty IT, czyli osoby, która po prostu oczekuje konkretów w swoim środowisku firmowym.

Już jest - finalny Internet Explorer 8 został udostępniony do pobrania.

Większa produktywność, udoskonalone bezpieczeństwo, szerokie zarządzanie, łatwość wdrożenia i migracji to często powtarzane marketingowe hasła - co one tak naprawdę oznaczają i jakie konkretnie technologie za nimi się kryją?

Niniejszy artykuł ma odpowiedzieć na te pytania, przedstawiając możliwości nowej przeglądarki z punktu widzenia Specjalisty IT, czyli osoby, która po prostu oczekuje konkretów w swoim środowisku firmowym.

Co wiedzieć trzeba - przed instalacją

Internet Explorer 8 RTM (ang. Released To Manufacturing) pobrać mogą użytkownicy systemów Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008.

Testerzy używający wersji beta Windows 7, w której znajduje się przeglądarka w wersji beta na chwilę obecną nie mogą dokonać aktualizacji do kompilacji finalnej - zostanie ona dostarczona wraz z kolejnym kluczowym wydaniem Windows 7 (będzie to wersja RC - ang. Release Candidate).

Dla specjalistów, którzy preferują solidne przetestowanie produktu przed jego wdrożeniem w ramach środowiska wirtualnego udostępniono obrazy dysków VHD zawierające prekonfigurowane środowisko systemowe wraz z Internet Explorer.

Dlaczego właściwie należy sięgnąć po Internet Explorer 8?

Po pierwsze - z punktu widzenia specjalisty IT odpowiedzialnego za obsługę i działanie całej infrastruktury.

Nowy Internet Explorer to bezpieczeństwo - Smart Screen Filter, tryb In-Private czy zarządzanie kontrolkami ActiveX.

Jeżeli chodzi o wdrożenie - paczkę IE, która zostanie dostarczona do użytkownika końcowego można dostosować dzięki udoskonalonemu Internet Explorer Administration Kit (IEAK) później stosując znane technologie dystrybucji - WSUS, SCCM, Zasady grupy czy też bardziej trywialne - Windows Update czy zasób sieciowy.

Nowy Internet Explorer oferuje dodatkowe opcje i możliwości w kontekście kompatybilności - Compatybility Mode czy wsparcie dla Application Compatybility Toolkit, to elementy, które pozwalają zidentyfikować, jak i rozwiązać problemy z działaniem sprawdzonych rozwiązań w nowym produkcie.

W zakresie zarządzania - Zasady grupy oferują ponad 1400 ustawień dotyczących przeglądarki, których administrator może użyć, aby dostosować jej konfigurację.

Po drugie - warto zainteresować się nowym Internet Explorer patrząc z punktu widzenia użytkownika - udoskonalone wyszukiwanie, akceleratory, WebSlices, oraz ogólnie poprawiony interfejs.

O co dokładnie chodzi? Przyjrzyjmy się nowościom!

Wydajność i użytkowanie

Z pewnością wielu użytkowników po pierwszym użyciu Internet Explorer 8 zauważy, bądź już zauważyło, że faktycznie nowa wersja przeglądarki wyświetla strony WWW jeszcze szybciej niż poprzednik. Firma Microsoft przeprowadziła testy, w których testowano szybkość IE8 w porównaniu do rozwiązań konkurencji - i faktycznie wykazano, że nowy IE osiągnął najlepszy wynik (dwanaście spośród dwudziestu pięciu największych stron WWW otworzył jako pierwszy).

Co bardzo istotne, na wydajność składają się również takie elementy jak ergonomia czy łatwość obsługi interfejsu przeglądarki.

Internet Explorer 8 oferuje możliwość otwierania stron WWW w wielu zakładkach w ramach jednego okna przeglądarki. Co istotne - zakładki są od siebie „odizolowane" mimo, że działają w ramach jednej instancji, awaria jednej z nich nie powoduje wyłączenia całej przeglądarki! Dodatkowo oferuje przywracanie całej sesji jeżeli przeglądarka zostanie zamknięta w sposób nieprawidłowy.

W zakresie wyszukiwania udoskonalono tzw. Search Bar, który umożliwia wyszukiwanie w ramach zasobów danej witryny bez konieczności otwierania jej. Po dodaniu tzw. search provider dla strony, użytkownik może wyszukiwać zasoby w trybie „podpowiedzi", np. w serwisie Wikipedia, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. W podpowiedziach prezentowane są również informacje z historii przeglądania.

Podpowiedzi zostały wprowadzone również w pasku adresu - przy wpisywaniu adresu strony WWW wyświetlane są dodatkowe podpowiedzi związane z nazwą, które zawierają się w historii bądź ulubionych.

Usprawniono również moduł wyszukiwania treści w obrębie konkretnej witryny. Find on this page nie jest już osobnym oknem, a dodatkowym paskiem narzędzi.

Ciekawą, może na pierwszy rzut oka mała istotną funkcją jest tzw. „podświetlanie kart". Przeglądając wiele stron na raz nie trudno się zgubić, dlatego każda nowa karta, która została otwarta po kliknięciu z danej strony bazowej otrzymuje ten sam kolor.

Zwrócić warto uwagę na akceleratory, dostępne z menu kontekstowego po zaznaczeniu treści. Tuż po instalacji użytkownik ma dostęp do pięciu domyślnych akceleratorów - związanych z różnymi usługami oferowanymi przez Microsoft (tłumacz, encyklopedia, mapy, poczta itp.). 

Użytkownik może dodawać nowe, np. wchodząc na oficjalną stronę Galeria dodatków (http://www.ieaddons.com/pl/) i dodając interesujące. Jeżeli chcemy zrezygnować z któregoś, należy wybrać przycisk Tools, w menu wskazać Manage Add-Ons, aż wreszcie Accelerators.

Okno Manage Add-Ons zostało przebudowane - pozwala na zarządzanie wszystkimi rodzajami rozszerzeń, od kontrolek ActiveX, poprzez dostawców wyszukiwania, aż po nowe akceleratory.

Nowością są również tzw. Webslices (które można przetestować na naszym portalu!). Webslices to rozwiązanie, które jest w pewnym sensie „ewolucją" w podejściu do RSS - gdy użytkownik wejdzie na daną stronę, następnie zauważy zieloną ikonę, to oznacza to, że dana witryna oferuje wsparcie dla Webslices. 

Użytkownik może „zasubskrybować" taki kanał - następnie zostanie on dodany do paska Ulubionych. Po kliknięciu - rozwijana jest dynamiczna lista pozycji (specyficzna dla każdej strony, w zależności jak została zaprojektowana). Dodatkowe Webslices można dodać wchodząc na konkretną witrynę, bądź wybierając interesujący z wcześniej opisanej Galerii. 

Wdrożenia i migracje

Co ważne, Internet Explorer 8 jest nową przeglądarką i niekoniecznie wszystkie strony w sieci Internet bądź Intranet muszą dobrze w niej działać, co jest oczywiste - były tworzone pod kątem wcześniejszych wersji Internet Explorer czy innych przeglądarek.

Wersja ósma zawiera w sobie nowy, udoskonalny silnik renderowania stron. Jednak, aby zapewnić kompatybilność wsteczną IE8 zawiera również silnik Internet Explorer 7, znany pod nazwą „Compatybility Mode".

Wszystkie witryny internetowe wyświetlane są w tzw. Internet Explorer 8 Standards Mode. Jeżeli strona nie jest wyświetlana poprawnie, użytkownik może włączyć tryb kompatybilności wybierając ikonę  (przy następnej wizycie na danej stronie tryb będzie automatycznie aktywowany).

Dodatkowo, Microsoft poprzez usługi aktualizacyjne dostarcza listę witryn, które nie radzą sobie z nową przeglądarką i muszą być automatycznie przełączane do trybu compatybility. Witryny intranetowe są domyślnie uruchamiane w trybie Internet Explorer 7 Standards Mode, co powoduje, że będą działać w pełni poprawnie (jeżeli tak działały z wersją siódmą). Warto zaznaczyć, że uaktywnienie trybu kompatybilności zachodzi bez konieczności restrartu przeglądarki (strona jest jedynie odświeżana).

Administratorzy mogą skonfigurować własną listę stron, które mają być uruchamiane w Compatybility Mode, korzystając z Zasad Grupy.

Internet Explorer Compatibility Test Tool, będące składnikiem Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT), pozwala na dokładne zbieranie danych i ich późniejszą analizę w kontekście problemów z kompatybilnością. W nowej odsłonie dodano nowe zdarzenia - ich pełna lista została opublikowana w ramach zasobów MSDN.

Zmiany poczyniono również w zakresie rozwoju pakietu Internet Explorer Administration Kit (IEAK), będącego teraz w wersji ósmej. IEAK umożliwia administratorom stworzenie dostosowanej paczki instalacyjnej przeglądarki - dodawanie niestandardowych komponentów, definiowanie tekstu paska, dodawanie niestandardowego przycisku powiązanego z danym skryptem bądź plikiem wykonywalnym, dostawcę wyszukiwania, niestandardowe ulubione, akceleratory czy moduły Webslices, zdefiniowanie nowej strony powitalnej, certyfikatu i wiele innych, najbardziej kluczowych ustawień.

W dużym skrócie - IEAK to narzędzie, które w dużej mierze jest jednym dużym kreatorem konfiguracyjnym, umożliwiającym administratorom dostosowanie ustawień przeglądarki, a następnie wygenerowanie paczki instalacyjnej, która może być dystrybuowana w dowolny sposób rozmieszczania.

Jako, że dla począwszy od systemu Windows Vista obowiązującym plikiem odpowiedzi stał się Unattend.xml , to można użyć go wraz z narzędziami z zestawu Windows Automated Installation Kit (WAIK) w celu instalacji i wstępnego dostosowania dla instalacji w trybie nienadzorowanym wraz z wdrażaniem systemów w oparciu o obrazy.

Programistom udostępniono zestaw narzędzi usprawniających tworzenie czy też „edycję" stron w celu usprawnienia ich działania z Internet Explorer 8. Ich pełna lista wraz z opisem znajduje się w ramach zasobów MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd565628(VS.85).aspx).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to najbardziej istotny i krytyczny element każdego rozwiązania IT. Internet Explorer 8 oferuje kilka nowych i udoskonalonych elementów, które wpływają na wysoki poziom bezpieczeństwa nie tylko całej przeglądarki, ale również danych użytkownika.

Zupełną nowością jest tryb InPrivate. Jeżeli użytkownik przegląda witryny sieci Web w tym trybie (musi on zostać aktywowany) to wszelkie dane sesji nie będą zachowywane - po zakończeniu przeglądania usuwane są takie elementy jak historia, dane formularzy, ciasteczka, pliki tymczasowe czy nazwy użytkownika i hasła. Administrator może kontrolować działanie tego trybu poprzez Zasady grupy.

Nowością jest również mechanizm blokowania InPrivate (InPrivate Filtering), który umożliwia dostosowanie poziomu kontroli nad tym, do jakich danych związanych z odwiedzonymi wcześniej zasobami mają dostęp inne witryny. Ta funkcja została opracowana z myślą o podniesieniu poziomu prywatności użytkownika, który z przeglądarki korzysta - wiele elementów na danej stronie nie znajduje się de facto w jej obrębie, są to zasoby zewnętrzne, które mogą kolekcjonować dane przeglądania będące własnością użytkownika.

W Internet Explorer 8 zmieniono sposób działania mechanizmu usuwania danych - teraz użytkownik ma możliwość zachowania historii, plików tymczasowych, czy ciasteczek itp. dla witryn ulubionych.

Z punktu widzenia administratora - udostępniono aż dziesięć polityk w Zasadach grupy, które związane są z usuwaniem danych tymczasowych dotyczących przeglądania, co faktycznie pozwala stwierdzić, że można dokładnie określić „co użytkownik może usunąć".

W nowym Internet Explorer udostępniono specjalistom IT szerszy poziom kontroli nad kontrolkami ActiveX. Kontrolki ActiveX „wzbogacają" możliwości działania strony WWW i często wykorzystywane są przy różnych rozwiązaniach biznesowych. Jednak kontrolki ActiveX to również potencjalne źródło ataku, do czego są często wykorzystywane.

Wraz z IE 8 użytkownik standardowy ma możliwość instalowania formantów ActiveX, ale tylko „w obrębie" własnego konta użytkownika. Podnosi to poziom bezpieczeństwa, bo po pierwsze ewentualne zagrożenie nie tyczy się całego komputera, a po drugie - kontrolka działa w kontekście użytkownika o standardowych uprawnieniach. Dostępna jest również dodatkowa restrykcja - w kontekście konkretnej strony (ang. Per-Site ActiveX). Co istotne, nadal obecna jest funkcja ActiveX Opt-In.

Do głównych elementów, które korzystnie wpływają na bezpieczeństwo przeglądarki zaliczyć można również filtr SmartScreen, który jest rozwinięciem Phising Filter dostępnego w Internet Explorer 7. Idea działania jest bardzo podobna, a wręcz identyczna - filtr chroni użytkownika przed stronami wyłudzającymi informacje, witryny stanowiące bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa oraz dystrybuujące szkodliwe oprogramowanie.

W stosunku do poprzednika poprawiono kilka elementów: interfejs graficzny (ostrzeżenia są bardziej wyraźne i czytelne), poprawiono wydajność, usprawniono działanie mechanizmu heurystycznego odpowiedzialnego za klasyfikację stron, wsparcie dla ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i rozszerzone możliwości dostosowania poprzez Zasady grupy. Jeżeli dana strona nie znajduje się na lokalnej liście znanych witryn, jest sprawdzana z bazą online oferowaną przez Microsoft. Użytkownik bądź administrator może zaraportować daną stronę jako potencjalnie niebezpieczną. Administrator może kontrolować globalnie działanie filtra SmartScreen poprzez Zasady grupy.

Kluczową nowością w zakresie bezpieczeństwa nowej przeglądarki - której zapewne zostanie poświęcony osobny artykuł - jest Cross-Site Scripting Filter, czyli moduł chroniący przed powszechnymi atakami typu XSS. Filtr pozwala wykryć złośliwy kod, który został uruchomiony w obrębie witryny, uniemożliwiając tym samym kradzież danych.

Trywialną, ale bardzo istotną zmianą jest tzw. podkreślanie domen. W obrębie paska adresu, domena główna witryny internetowej jest podkreślana czcionką ciemno czarną, co pozwala ją odróżnić od reszty znaków składających się na cały adres.

Podsumowanie

Prócz widocznych nowych elementów i rozwiązań interfejsu użytkownika, mechanizmów zabezpieczeń i scenariuszy wdrażania, należy pamiętać, że Internet Explorer 8 to kolejna wersja przeglądarki („duża aktualizacja") i zmieniło się wiele w kodzie, w silniku całego produktu, co niekoniecznie widać gołym okiem, a co wpływa na ogólne „podstawy działania". To właśnie dlatego należy poważnie zastanowić się nad wdrożeniem nowej wersji Internet Explorer, pamiętając o nowych funkcjach, co powinno nas tylko utwierdzić w decyzji „tak, wdrożę IE8".

Przy pierwszym spotkaniu z Internet Explorer 8 należy skupić się na elementach związanych z wdrażaniem i migracją, i faktycznie zobaczyć, że zastosować nową przeglądarkę jest naprawdę łatwo, zwłaszcza, że produkty konkurencji nie oferują tak dużych możliwości dostosowania instalacji.

Co warte podkreślenia, można powiedzieć, że każdy ważny element działania przeglądarki można dostosować korzystając z Zasad grupy, które obecnie oferują około 1400 polityk. Pełna ich lista została udostępniona do pobrania w formie pliku arkusza kalkulacyjnego w Centrum Pobierania firmy Microsoft.

Dlatego już dziś zachęcamy do przetestowania i pobrania maszyn wirtualnych z nowym Internet Explorer bądź samej paczki instalacyjnej.

Na zakończenie należy podkreślić, że najprawdopodobniej już w ostatnich dniach kwietnia Internet Explorer w wersji ósmej pojawi się jako aktualizacja automatyczna w usłudze Windows Update. Dla administratorów, którzy chcą opóźnić instalację automatyczną opracowano już dziś dostępne narzędzie IE8 Blocker Toolkit.

Zasoby dodatkowe

Oficjalny blog zespołu Internet Explorer

Internet Explorer na stronach Microsoft TechNet

Pobierz Internet Explorer Administration Kit 8

Preinstalacja Internet Explorer 8 (dokumentacja)

foto

Autor: Łukasz Foks (Foks)

Spis treści Łukasz jest zastępcą redaktora naczelnego portalu WSS.pl. Prowadzi bloga technicznego poświęconego systemom Windows. Jeden z założycieli Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW).

Komentarze 14

Krzysztof Wenelczyk
Krzysztof Wenelczyk
78 pkt.
Poczatkujacy
26-03-2009
oceń pozytywnie 0
Bardzo porządny, rzetelny artykuł opisujący dość szczegółowo nowości zawarte w IE 8. Brawa dla autora.
Piteros1977
Piteros1977
112 pkt.
Junior
26-03-2009
oceń pozytywnie 0
Treściwy opis zmian w IE8 - tak jak lubię krótko (w miarę możliwości) i na temat.
Pozdrawiam.
zorak
zorak
1192 pkt.
Senior
26-03-2009
oceń pozytywnie 0
Fajny artykuł, tylko mało pisanych w nim wad nowego dziecka MS. Chodzi mi dokładnie o to że nowy IE dalej nie jest zgodna ze standardami i jest to koszmar dla osoby tworzącej strony, następna wada to bardzo duże zapotrzebowanie IE na RAM jak otwieramy kilka zakładek. Nie maja tej wady np. FF czy opera.

-----------
Pozdrawiam
Tarnowski Tomek

Robert Stuczynski VIP
Robert Stuczynski
8560 pkt.
Guru
MVP
26-03-2009
oceń pozytywnie 0
Tomku nowy FF (zreszta jak i stary) potrafił pochłonąć mi tyle RAM że system przestał poprawnie działać. Po zabiciu procesu system nadawal sie tylko do restartu - "wyciekalo na boki" na maxa. Z IE nie miałem akurat takiego problemu.
--
Robert Stuczynski (Noise) - Microsoft MVP
Moj Blog | W2k8 Blog | SEClub
Jeśli mój post na forum ułatwił Ci rozwiązanie problemu kliknij przycisk [pomógł mi]
cruzolo
cruzolo
40 pkt.
Poczatkujacy
26-03-2009
oceń pozytywnie 0
Artykuł bardzo wartościowy bo konkretny. Szkoda, że FF nie ma kolorowania zakładek, w sumie wygląda to na niezły patent...

---
when the power of love | overcomes the love of power | then we will know peace
J.H.
Wojtek Obst
Wojtek Obst
29 pkt.
Nowicjusz
27-03-2009
oceń pozytywnie 0
Podejrzewam że jest jakiś plug-in do kolorowania zakładek na FF - wystarczy poszperać po bazie. Z tego co pamiętam miałem nawet coś takiego zainstalowanego.

Wojtek Obst
http://www.soablog.pl
Kamil Frankowicz
Kamil Frankowicz
721 pkt.
Senior
27-03-2009
oceń pozytywnie 0
FF ma plug-in nie tylko do kolorowania zakładek, ma również addon do obsługi WebSlices :) Polecam TabKit oraz WebChunk
cruzolo
cruzolo
40 pkt.
Poczatkujacy
28-03-2009
oceń pozytywnie 0
TabKit niestety odpada (nie jest kompatybilny z Tab Mix Plus). Co do samych przeglądarek - jednak wtyczki to dobra rzecz, ciekawe kiedy MS postanowi taki standard zastosować...

---
when the power of love | overcomes the love of power | then we will know peace
J.H.
NETWolF
NETWolF
164 pkt.
Junior
28-03-2009
oceń pozytywnie 0
ART w porzadku, wszystko co chcialem wiedziec to sie dowiedzialem - szczegolnie o akceleratorach...

A co do samego IE8... Ciut szybszy od IE7, lepiej widoczne strony w zakladkach - to plusy.

Jedyny minus - jezeli uzywacie na XP nakladki "Windows Blinds" - po zainstalowaniu IE8 nie bedzie na zadnej stronie widocznego paska "formularzy". Tzn bedzie widoczny, ale wielkosci kilku pikseli :o
Na tej stronie jest opisane jak to naprawic:
http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/list/en-us/default.aspx?dg=microsoft.public.internetexplorer.beta&tid=8ad40d20-bc03-4c12-a2d5-302ec32615e2&cat=&lang=&cr=&sloc=&p=1
Edytowano 1 raz. Ostatnio 2009-03-28 15:10:06 przez NETWolF.
czchris
czchris
17 pkt.
Nowicjusz
30-03-2009
oceń pozytywnie 0
Zauważyłem że nie do końca jest tak iż każda kartka to osobny proces :>
a tak się tym chwalili ;)

oil_bench
oil_bench
197 pkt.
Junior
30-03-2009
oceń pozytywnie 0
osobiście IE używam gdy muszę cokolwiek załatwić z/od M$. W każdym innym razie FF i Opera.
Pozdrawiam

jid# skowroniasty@jabster.pl
http://rav.candycoffee.com/
Dominik Trojnar Redaktor
Dominik Trojnar
01-04-2009
oceń pozytywnie 0
Do FF kolorowanie zakładek jest od daaaawna... "Colourful tabs"
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1368
i pozwala na dużą swobodę w kolorach, zmieniać tła itp.
Marcin Szeliga Ekspert WSS
Marcin Szeliga
1834 pkt.
Guru
MVP
13-04-2009
oceń pozytywnie 0
"Zasady grupy oferują ponad 1400 ustawień dotyczących przeglądarki, których administrator może użyć, aby dostosować jej konfigurację"

Ile? W IE8GPSettings.xlsx jest ich 147 - czyli ponad 140 - i tak sporo.ponton
ponton
103 pkt.
Junior
08-05-2009
oceń pozytywnie 0
Hmm, jak uzyskać ustawienia GPO dla IE8 w domenie z kontrolerami Win 2003?

Importować ustawienia polis tak jak kiedyś to się robiło w przypadku firewalla XP?
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.