BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzySteadyState jako pomoc w środowisku bez Active Directory - część 1

08-01-2009 15:40 | KrKl
Steady State, znany wcześniej jako „Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP”, to narzędzie dla administratorów (i nie tylko), którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup Windows Server i zainstalowanie na nim Active Directory lub po prostu nie muszą tego robić, ponieważ nie wymaga tego środowisko (np. chęć ograniczenia możliwości pracy dziecka w domu). Steady State jest programem darmowym.

Steady State, znany wcześniej jako „Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP”, to narzędzie dla administratorów (i nie tylko), którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup Windows Server i zainstalowanie na nim Active Directory lub po prostu nie muszą tego robić, ponieważ nie wymaga tego środowisko (np. chęć ograniczenia możliwości pracy dziecka w domu). Steady State jest programem darmowym.

Należy ograniczać dostęp do zbędnych opcji w systemie, np. za pomocą Steady State, ze względu na możliwość łatwiejszego zarządzania komputerami w środowisku. Wprowadzenie restrykcji na użytkownika powinno zmniejszyć ilość problemów, które występują (a wszyscy wiemy, co oznacza konto administratora dla osoby, która nie powinna mieć takich uprawnień). W efekcie mniej czasu będziemy musieli spędzać nad naprawą usterek, przeinstalowywaniu systemu itp. Wymuszanie restrykcji w kontach użytkowników za pomocą Local Group Policy Editor jest trudniejsze dla przeciętnego użytkownika. Opisywane narzędzie ma ułatwić ten proces. Steady State nakłada ograniczenia na dane konto, a nie jak w przypadku LGPE również na konta administratorskie (z wyjątkiem omówionych później Global Computer Settings).

W tej części artykułu zostanie opisany proces instalacji oraz działania i funkcje dostępne w Steady State.

Instalacja

Steady State jest przeznaczony dla systemów Windows XP oraz Windows Vista we wszystkich 32-bitowch edycjach. Program powinien uruchomić się bezproblemowo na wszystkich współczesnych maszynach. Oto oficjalne wymagania:

Procesor Vista: minimum 800 MHz; XP: minimum 233 MHz.
Pamięć Vista Home Basic, Premium, Business, Ultimate: 1 GB RAM. Vista Starter: 384 MB. XP: 64 MB RAM.
Dysk twardy 1.5 GB bez Windows Disk Protection lub 4 GB z włączoną ochroną.
Inne Dysk musi być sformatowany jako NTFS. Włączone: Windows Scripting, Windows Management Instrumentation. Instalacja z poziomu konta o uprawnieniach administratora.

Proces instalacji został maksymalnie uproszczony. Steady State możemy pobrać ze strony Microsoftu po przejściu kontroli legalności systemu. Dla niektórych przeszkodą może być to, że program nie występuje w polskiej wersji językowej. Gdy już będziemy mieć plik instalacyjny na dysku twardym, możemy rozpocząć instalcję (przypomnę tylko, iż musimy posiadać uprawnienia administratora). Znowu jest sprawdzana legalność posiadanego systemu, potem klikamy „next, next” i mamy pytanie, czy chcemy zainstalować również pakiet Live — w zależności od naszych preferencji rozpoczynamy instalację lub odznaczamy „ptaszka” i tutaj proces instalacji zostałby ukończony. Automatycznie zostaje utworzony skrót na pulpicie.

Pierwsze starcie

Po uruchomieniu Windows Steady State w wersji 2.5 widzimy cały panel kontrolny dla naszego systemu.

Podczas pierwszego uruchomienia Steady State otwiera się nam Getting Started, a po jego zamknięciu ukazuje się wspomniany wcześniej panel kontrolny. Z lewej strony mamy menu, na którym możemy znaleźć Getting Started, FAQ, lub Help. Główna cześć programu to Global Computer Settings oraz User Settings.

Global Computer Settings

Global Computer Settings odpowiada za wprowadzanie ustawień globalnych, czyli takich, które dotyczą całego komputera (a nie poszczególnych użytkowników). W tych ustawieniach decydujemy o aktualizacjach, zabezpieczeniu dysku twardego oraz restrykcjach dla maszyny.

Set Computer Restrictions

W tej zakładce opisywanego narzędzia mamy możliwość ustawienia restrykcji, które będą obowiązywały na całej maszynie (włącznie z kontami administratorskimi). Set Computer Restrictions dzieli się na:

Privacy Settings

Security Settings

Other Settings

Schedule Software Updates

Tutaj znajdują się informacje o aktualizacjach systemu. Wybieramy termin instalacji dla krytycznych poprawek w systemie. Jest tu również przydatny element pozwalający na aktualizację oprogramowania antywirusowego firm trzecich (według pliku pomocy wspierany jest eTrust 7.0, McAfee Virus Scan, Windows Defender i TrendMicro 7.0). W programie Steady State mamy możliwość podpięcia zewnętrznych skryptów, które będą odpowiedzialne za aktualizacje (obsługiwane są formaty: vbs, js, bat, cmd, exe).

Protect the Hard Disk

Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa funkcja Steady State. Dzięki Protect the Hard Disk mamy możliwość zablokowania dokonywania zmian na dysku. Polega ona na zainstalowaniu sterowników podczas pierwszego uruchomienia. Następnie wszelkie zmiany dokonywane w systemie, zgodnie z wybranym trybem pracy, są usuwane podczas restartów maszyny (domyślnie co każdy restart).

Administrator dostaje do dyspozycji 3 plany działania:

  • Remove all changes at restart — jest to plan domyślny; użytkownik zawsze zostanie poinformowany podczas logowania, że wszystkie zmiany zachodzące podczas jego pracy zostaną usunięte z chwilą restartu.

Wyjątek stanowi konto o uprawnieniach administratorskich, gdyż tutaj nie otrzymamy informacji o utracie danych podczas logowania. Jednak mamy wybór podczas zamykania, czy zachowujemy zgromadzone dane, czy je usuwamy.

  • Retain Changes Temporarily — jest to druga z możliwych akcji. Wybieramy datę, po której nastąpi usunięcie danych użytkowników, jednak wcześniej ukaże się informacja o ich usunięciu po restarcie — dzięki temu użytkownik ma możliwość zapisania wszystkich danych na nośnik wymienny lub może szybko skontaktować się z administratorem w celu pozostawienia wyników pracy.
  • Retain all changes permamently — jest to przydatny tryb pracy, który powinien zostać uruchomiony przed instalacją nowej aplikacji. Od całkowitego wyłączenia Protect the Hard Disk różni się tym, iż nie zostaje wyczyszczony cache z dysku. Pozwala to zaoszczędzić związany z tworzeniem cache’u na dysku czas podczas powracania do pozostałych trybów pracy.

W oknie Protect the Hard Disk jest też możliwość ustawienia rozmiaru cache’u. Znajduje się tam jeszcze opcja nieinformowania administratora o utracie danych. W praktyce oznacza to, iż każdy nowo utworzony plik zostaje traktowany jak na koncie o niższych uprawnieniach i przez to nie zostaje wyświetlona informacja na temat możliwości zapisania danych w profilu, a dane są automatycznie usuwane (zgodnie z wybranym trybem pracy: remove all changes at restart lub retain changes temporarily).

User Settings

Jest to chyba najważniejsza sekcja w całym programie. Tutaj mamy możliwość zarządzania użytkownikami. Mamy możliwość tworzenia, importowania oraz eksportowania użytkowników.

Add a new user

Aby dodać nowe konto użytkownika, wystarczy wybrać pole Add a new user z głównego menu programu. Następnie ukazuje nam się taki widok:

Jak widzimy, procedura dodawnia nowego użytkownika jest bardzo prosta: wystarczy wpisać nazwę nowego konta, hasło (można utworzyć konto bez hasła), wybrać lokalizację dla jego plików, a w ostatniej części ustawić dla niego obrazek. Jak już dodamy nowego użytkownika, ukazują się nam 4 zakładki:

  • General
  • Windows Restrictions
  • Feature Restrictions
  • Block Programs

General

Jest to pierwsza (i zarazem domyślnie otwierana) z dostępnych zakładek w panelu użytkownika.

Jak widać, mamy 8 możliwości konfiguracyjnych na pierwszej karcie. Jako pierwszą widzimy opcję zablokowania dokonywanych zmian. Jest to funkcja bardzo zbliżona do Protect the Hard Disk, jednak główną różnicę stanowi moment czyszczenia profilu. W tym ustawieniu zmiany zachodzą podczas wylogowywania, natomiast przy Protect the Hard Disk podczas restartu (więcej informacji o różnicach można znaleźć w pliku Pomocy). Kolejną ciekawostką jest ustawianie „liczników wylogowywania”. Możemy automatycznie wylogować użytkownika po określonym czasie (domyślnie jest to 60 minut) oraz po dłuższej bezczynności (domyślnie: 10 minut). Istnieje też możliwość stałego wyświetlania czasu pozostałego do wylogowania, wtedy na pulpicie użytkownika będzie widniał taki dymek, jak niżej:

Z poziomu karty General są również dozwolone operacje zmiany hasła i obrazka oraz usunięcie konta (po potwierdzeniu wykonywanej operacji).

Windows Restrictions

Sądzę, że jest to jedna z głównych funkcji, dla których przeciętny użytkownik zainstaluje Steady State. Podczas jej omawiania zakładkę tę podzielę na dwie części. Pierwsza:

Odpowiada za restrykcje w systemie operacyjnym. Jak widać, lista jak na niewielkie środowisko jest wystarczająca. Z lewego menu mamy możliwość wybrania czterech zdefiniowanych przez Microsoft schematów restrykcji różniących się stopniem ograniczania możliwości danego użytkownika.

Drugą częścią tej karty jest opcja ukrywania dysków:

Feature Restrictions

W tej zakładce ograniczamy Internet Explorer oraz Office. Ilość funkcji, jakie możemy wykonać za pomocą tej zakładki, obrazuje zrzut.

Podobnie jak w przypadku restrykcji dla Windows mamy 5 trybów pracy, z czego 4 zostały zdefiniowane przez Microsoft, a ostatni to Custom, czyli niestandardowy — ustalany przez administratora.

Block programs

Ostatnia z zakładek w menu danego użytkownika. W Block Programs istnieje możliwość wybrania zabronionego programu z listy lub ręcznie wskazanego pliku.

Na przykład jeśli dodamy do tej listy program Internet Explorer, to użytkownik podczas próby uruchomienia go zobaczy jedynie komunikat o treści:

Export User

Funkcja export user okaże się pomocna podczas zarządzania większą ilością komputerów, kiedy to będziemy mieli możliwość przeniesienia ustawień za pomocą kliku klinkięć. Wystarczy, że skonfigurujemy konto tylko na jednej maszynie, a następnie wykonamy eksport. Podczas eksportu przenoszą się wyłącznie ustawienia użytkownika — nie są tam kopiowane zasady Global Computer Settings. Podczas tej operacji wybieramy tylko i wyłącznie nazwę użytkownika oraz lokalizację, w której ma zostać zapisamy plik eksportu (*.ssu).

Import User

Wystarczy skopiować wcześniej wyeksportowany plik na komputer, na którym chcemy dokonać importu użytkownika, a następnie w Steady State wybrać opcję Import User. Zostaniemy poproszeni o wskazanie lokalizacji pliku *.ssu, który zawiera wszystkie informacje o poprzednim użytkowniku z innego komputera. Kiedy wybierzemy plik, pojawi się okno, w którym wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło dla nowego konta.

Linki

Strona programu

Link do pobrania Steady State 2.5

Podsumowanie

Reasumując, Steady State na pewno będzie pomocny w małym środowisku. Ułatwi on pracę osobie zarządzającej komputerem lub komputerami oraz przyczyni się przez to do zmniejszenia ilości zgłaszanych problemów, które występują na PC.

Zapraszam również do przeczytania kolejnej części artykułu, w której opiszę konkretne scenariusze konfiguracji dla różnych środowisk.

Autor:


Krystian Kleiber
Traktujący informatykę jako hobby oraz przyszły zawód. Uczeń Technikum Komunikacji w Poznaniu.

Podobne artykuły

Komentarze 15

Maciej Pawlak VIP
Maciej Pawlak
394 pkt.
Junior
08-01-2009
oceń pozytywnie 0
Bardzo ciekawy artykuł, szczerze nie znałem tego narzędzie i nie miałem okazji "bawić się" nim. Ale przy wolnej chwili na pewno wypróbuje :)

GG: 6264347
luqass
luqass
376 pkt.
Junior
09-01-2009
oceń pozytywnie 0
Witam, Znam i stosuje Steady State. Mysle ze ten artykuł będzie pomocny dla adminów którzy nie znali tego narzedzia. Ja sporo się naszukałem zanim go znalazłem :)
Robert Stuczynski VIP
Robert Stuczynski
8560 pkt.
Guru
MVP
13-01-2009
oceń pozytywnie 0
Dokladnie tez tak mialem. Gdzies tam o nim uslyszlem, wiedzialem ze istanieje ale 0 szczegółów. Czekam na kolejny.

--
Robert Stuczynski (Noise) - Microsoft MVP
Moj Blog | Home page | W2k8 Blog
KrKl
KrKl
249 pkt.
Junior
14-01-2009
oceń pozytywnie 0
Dzięki;)

Pozdrawiam
llama Ekspert WSS
llama
1882 pkt.
Guru
15-01-2009
oceń pozytywnie 0
Wyczerpujący opis. Zabrakło tylko jednej według mnie bardzo ważnej informacji. SteadyState nie działa na 64bitowych systemach.

KrKl
KrKl
249 pkt.
Junior
19-01-2009
oceń pozytywnie 0
Racja, jedyne co pozostaje to może Robert dopisze :)

Np. tutaj

"...przeznaczony dla systemów Windows XP oraz Windows Vista we wszystkich edycjach"
i zrobić
"...przeznaczony dla systemów Windows XP oraz Windows Vista we wszystkich 32 bitowych edycjach" ;)

Pozdrawiam
Robert Stuczynski VIP
Robert Stuczynski
8560 pkt.
Guru
MVP
20-01-2009
oceń pozytywnie 0
poprawione. Czekamy na koleny odcinek z cyklu Stedy State.

--
Robert Stuczynski (Noise) - Microsoft MVP
Moj Blog | Home page | W2k8 Blog
Gandalf_bialy
Gandalf_bialy
586 pkt.
Senior
23-01-2009
oceń pozytywnie 0
Artykuł ciekawy. I co najważniejsze... rośnie nam :) nowy autor publikacji?! Oby. Tak trzymać!
Jak to Robert napisał - portal "współtworzymy" i czy pomożecie?
Sam póki co biję się w piersi, ale z takim przykładami kto wie? ;)

pozdrawiam
KrKl
KrKl
249 pkt.
Junior
27-01-2009
oceń pozytywnie 0
:)

Pozdrawiam
KrKl
KrKl
249 pkt.
Junior
03-02-2009
oceń pozytywnie 0
Promując swojego nowego Bloga, zapraszam:
http://www.kleiber.me

;D
KrKl
KrKl
249 pkt.
Junior
06-02-2009
oceń pozytywnie 0
po problemach z serwerem, bloga narazie nie ma :|

Pozdrawiam
Grzegorz Zaleski
Grzegorz Zaleski
289 pkt.
Junior
14-02-2009
oceń pozytywnie 0
Nie mialem pojecia o Steady State, a to naprawde bardzo pozyteczny soft. Kiedy mozna spodziewac sie kontynuacji?

Pozdrawiam

Grzegorz Zaleski
MCP since 2006

KrKl
KrKl
249 pkt.
Junior
14-02-2009
oceń pozytywnie 0
Do końca lutego postaram się coś stworzyć, a pojawią się tam informacje dotyzcące 'tego co kliknąć w konkretnym środowisku", czyli przykłady co włączyć i po co np. na komputerach pulicznych w bibliotece, szkole, czy małym środowisku w pracy. Więcej informacji o funkcjach i możliwościach SS się nie pojawi, bo IMO wszystko co najważniejsze i najbardziej potrzebne zostało opisane w tej części.
ocbspx
ocbspx
2 pkt.
Nowicjusz
27-09-2010
oceń pozytywnie 0

stedy state działą jak nelzy po 60 minutach użytkowania nastepuje proces log off z tym ze raz na 5-6 wylogowań nastepuje dziwna blokada tegoż konta, pisze o braku profilu itp itd tak jak by nie czytal gpo i trzeba zrestartować komputer by konto bylo ponownie dostepne, co może byc przyczyną ?

mojeq
mojeq
19 pkt.
Nowicjusz
30-05-2012
oceń pozytywnie 0
czy to narzędzie umożliwia uruchomienie wymuszenia zmiany hasła do logowania w systemie? w XP Home fabrycznie nie ma takiej możliwości
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.