BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki
wacuone
wacuone
15 pkt.
Nowicjusz

 
1


Witam,

skończyły mi się pomysły

Serwer 2003 SBS premium. Uruchomienie wbemtest.exe (tester oprzyrządowania Instrumentacji zarządzania Winidows) dostaje error przy próbie połączenia z WMI:

Numer 0x80004002

Funkcja: <Null>

Opis: taki interfejs nie jest obsługiwany

 

rozwiązanie w stylu:

net stop winmgmt
c:
cd %systemroot%\system32\wbem
rd /S /Q repository
 

regsvr32 /s %systemroot%\system32\scecli.dll
regsvr32 /s %systemroot%\system32\userenv.dll
 

mofcomp cimwin32.mof
mofcomp cimwin32.mfl
mofcomp rsop.mof
mofcomp rsop.mfl
for /f %%s in ('dir /b /s *.dll') do regsvr32 /s %%s
for /f %%s in ('dir /b *.mof') do mofcomp %%s
for /f %%s in ('dir /b *.mfl') do mofcomp %%s
echo DONE reboot

 

wywala tym samym błędem dla różych plików:

 

Copyright (c) Microsoft Corp. 1997-2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie pliku MOF: dsprov.mfl
Analiza pliku MOF zakończyła się pomyślnie
Trwa zapisywanie danych w składzie...
Wystąpił błąd podczas otwierania obszaru nazw dla obiektu 1 zdefiniowanego w wie
rszach 5 - 5:
Numer b│ŕdu: 0x80004002, funkcja: <Null>,
opis: Taki interfejs nie jest obs│ugiwany.
.Kompilator zwrócił błąd 0x80004002.
C:\WINDOWS\system32\wbem>mofcomp iiswmi.mfl
32-bitowy kompilator plików MOF firmy Microsoft (R), wersja 5.2.3790.3959
Copyright (c) Microsoft Corp. 1997-2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przetwarzanie pliku MOF: iiswmi.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: krnlprov.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: licwmi.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: ncprov.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: ntevt.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: policman.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: polprocl.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: regevent.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: rsop.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: scrcons.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: secrcw32.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: smtpcons.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: tscfgwmi.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: vds.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: vss.mfl
Przetwarzanie pliku MOF: wbemcons.mfl

dla wzystkich po wyżej to samo

Analiza pliku MOF zakończyła się pomyślnie
Trwa zapisywanie danych w składzie...
Wystąpił błąd podczas otwierania obszaru nazw dla obiektu 1 zdefiniowanego w wie
rszach 3 - 3:
Numer b│ŕdu: 0x80004002, funkcja: <Null>,
opis: Taki interfejs nie jest obs│ugiwany.
.Kompilator zwrócił błąd 0x80004002.

 

czy pozostaje tylko przeinstalowanie systemu...??

 

 

 

Liczba postów:

Udziel odpowiedzi

pkt.
Treść wpisu:

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.