BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Środy z certyfikatem

Już od 30 września 2015r. zapraszamy na spotkania poświęcone scenariuszom egzaminacyjnym Windows 10.


Przedstawiamy zasady akcji „Środy z certyfikatem”.

1. W każdą środę od 30 września do 18 listopada będziemy publikowali zestawy pytań z zakresu ‪#‎Windows‬ 10.
2. W każdym zestawie znajdzie się 10 pytań.
3. Pytania będą publikowane na tablicy Facebook partnera akcji – ‪‎CBSG‬ Polska (www.facebook.com/CBSGPolska).
4. Godzina publikacji pytań będzie zmienna a odpowiedzi będą mogły być udzielane 24 godziny od momentu publikacji pytań.
5. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi na pytania zostaną przedstawione po zakończeniu akcji w dniu 20 listopada.
6. Wśród wszystkich uczestników, którzy udzielą odpowiedzi na minimum 6 zestawów z ośmiu zostanie rozlosowanych pula nagród niespodzianek (20 sztuk).
7. Dodatkowo dla pierwszych dziesięciu osób z największą ilością prawidłowych odpowiedzi przygotowaliśmy nagrody specjalne.
8. Losowanie nagród odbędzie się 20 listopada w trybie online i zostanie zarejestrowane.
9. Udział w akcji jest dobrowolny a całość ma charakter edukacyjny i społecznościowy.
10. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania.

Szczegóły akcji na www.facebook.com/SrodyZCertyfikatem

POPRZEDNIE EDYCJE

Projekt "Środy z certyfikatem" uruchomiony został w roku 2010.
Jego celem jest propagowanie wiedzy ściśle związanej z określonymi egzaminami, które prowadzą do certyfikatów Microsoft.

Dotychczas przeprowadzone zostały spotkania w zakresie przygotowania do:

 

Nagrania wszystkich spotkań wraz z możliwością pobrania materiałów i sprawdzenia swojej wiedzy w formie testów dostępne są na stronie Microsoft Virtual Academy

 

Materiały ze wszystkich sesji znajdują się pod adresem http://1drv.ms/1EyeyxW

Zapraszamy również na www.facebook.com/SrodyZCertyfikatem.

Autorem cyklu jest Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer, wykładowca akademicki, CEO w CBSG Polska. Posiada certyfikaty Microsoft pierwszej (MCP/MCSA/MCSE), drugiej (MCTS/MCITP) i trzeciej generacji (MTA/MCSA/MCSE). Od lipca 2009 roku MVP w kategorii Directory Services. Regularnie uczestniczy w wielu projektach i wdrożeniach, gdzie pełni rolę konsultanta rozwiązań opartych o platformę serwerową Windows. Współtwórca przewodników bezpieczeństwa dla Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe. Współpracuje z Microsoft w zakresie certyfikacji zawodowych. Twórca witryny www.certbook.it oraz lider Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows (www.wguisw.org). Pasjonat karawaningu.